Przyrząd do symulacji i pomiaru siły wywieranej na hamulec bezwładnościowy (najazdowy) przyczepy o masie do 5 ton.

BTT 500 mierzy siłę z jaką oddziałuje dźwignia naciągowa na mechanizm hamulca najazdowego przyczepy.

Wielkość ta mierzona jest poprzez układ dwóch wsporników (z wbudowanym czujnikiem tensometrycznym). Wsporniki są mocowane odpowiednio na hak holowniczy i zaczep przyczepy. Wartość siły jest rejestrowana przez elektroniczny układ pomiarowy.

  Z myślą o diagnostach:

- czytelny wyświetlacz,

- bezprzewodowa komunikacja z PC,

- możliwość podłączenia do jednostki sterującej linii diagnostycznych Uniline Quantum i generowania zbiorczych raportów,

- możliwość zarejestrowania maksymalnej wartości siły,

- certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego.