Szanowni Państwo,

w Dzienniku Ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1675/1 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., dlatego przypominamy o potrzebie jak najszybszego zapoznania się z jego treścią. 

Szczęśliwego Nowego Roku życzy Zespół Unimetal!