Firma UNIMETAL  jako jeden z członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów informuje, że w dniach 6-7 lutego 2014 r. w Złotowie odbędzie się zimowe spotkanie szkoleniowo – integracyjne PISKP.

Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje o działaniach Izby, plany na przyszłość oraz bieżące problemy związane z funkcjonowaniem skp i wykonywaniem badań technicznych pojazdów. Omówione będą także najnowsze zmiany do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz badania podatkowe w 2014 roku. 

Spotkanie odbędzie się w Centrum Wypoczynkwo-Konferencyjnym Zacisze, znajdującym się przy ulicy Wioślarskiej 4 w Złotowie. 

Serdecznie zapraszamy członków Izby z województw Wielkopolskiego, Lubuskiego i  Zachodniopomorskiego!