Wniosek do TDT (47,5 KB)

Wniosek o sprawdzenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Egzamin (39,9 KB)

Zasady przeprowadzania egzaminów na diagnostów.

Wzór wniosku (25,5 KB)

Wzór wniosku o przeprowadzenie egzaminu na diagnostę.

Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2469 (1,0 MB)

Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2469
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

 

Login
Hasło:
Zaloguj