1

1 (108,5 KB)

Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
2

2 (48,6 KB)

Dz.U. 2009 nr 97 poz 809
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

3

3 (44,2 KB)

Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
4

4 (24,8 KB)

  Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1233
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
5

5 (1,5 MB)

 Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1232
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
6

6 (235,6 KB)

Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
7

7 (35,9 KB)

Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1393
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
8

8 (25,1 KB)

Dz.U. 2007 nr 90 poz. 604
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
9

9 (422,4 KB)

 Dz.U. 2009 nr 54 poz. 443
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.
10

10 (182,9 KB)

Dz.U. 2008 nr 5 poz. 29
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.
11

11 (862,0 KB)

Dz.U. 2008 nr 29 poz. 166
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.
12

12 (708,0 KB)

Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1512
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.
13

13 (55,9 KB)

Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1161
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki " SAM" z warunkami technicznymi.