Kom­pu­te­ro­wy przy­rząd z ka­me­ra­mi CCD do po­mia­ru po­praw­noś­ci u­sta­wie­nia ge­o­met­rii kół sa­mo­cho­dów o­so­bo­wych i dos­taw­czych.

CERTYFIKAT ITS Z/15/015/11


GeoTest 60 jest komputerowym przyrządem do kontroli geometrii ustawienia kół samochodów posiadających obręcze w zakresie średnic od 12" do 26". Dzięki m.in. zastosowaniu komputera i kamer CCD uzyskiwane wyniki są bardzo precyzyjne i powtarzalne. Przyrząd ten nadaje się do kontroli i pomiarów geometrii kół samochodów osobowych oraz tzw. miniwanów, a także samochodów dostawczych (np. busów). Urządzenie przeznaczone jest do pracy czterema zespołami pomiarowymi i umożliwia ustawienie kół pojazdów względem geometrycznej osi jazdy.

Funkcjonowanie Geotest 60 oparte jest na 4 zespołach pomiarowych wyposażonych  w 8 kamer CCD służących do pomiaru  kątów w płaszczyźnie poziomej i 8 czujników cieczowych do pomiaru kątów pionowych.
1. Wybór metody kompensacji bicia kół :
- Kompensacja przez przetaczanie pojazdu (obrót kół o 90°)
- Kompensacja pojedynczego koła (po wykonaniu jego regulacji),
2. Bogactwo funkcji nowego programu obsługowego w tym pomiar pojazdu w stanie uniesionym oraz pomiar dodatkowych parametrów w pojazdach powypadkowych
3.Dwa sposoby wydruku protokołu pomiarowego:
- Tabelaryczny, z podaniem wartości pomiaru wstępnego, danych fabrycznych z polem tolerancji oraz wartości po regulacji układu jezdnego
- Graficzny z obrazem układu jezdnego pojazdu, do którego przyporządkowane są zmierzone wartości.

Podstawowe cechy urządzenia:
- 8 kamer CCD do pomiaru kątów poziomych,

- 30.000 pojazdów w bazie danych,

- możliwość aktualizowania bazy danych pojazdów z płyty CD, łatwość wprowadzania własnych wpisów oraz edycja istniejących rekordów,

- nowy, przyjemny dla oka interfejs graficzny,

- cztery opcje kompensacji bicia koła:

- tradycyjna (z podnoszeniem pojazdu),

- z przetaczaniem pojazdu,

- kompensacja pojedynczego koła,

- bez kompensacji (dla zacisków bezkompensacyjnych),

- trzy sposoby wyświetlania wyników pomiarów:

- stopnie i minuty,

- stopnie i setne części stopnia,

- milimetry.

GeoTest 60 występuje w dwóch wersjach:

- GeoTest 60 Standard - wykorzystuje przewodowe zasilanie zespołów pomiarowych i przewodową komunikację między zespołami pomiarowymi i jednostką centralną.

- GeoTest 60 Radio - wykorzystuje akumulatorowe zasilanie zespołów pomiarowych i radiową komunikację między zespołami pomiarowymi i jednostką centralną.