La­se­ro­wy przy­rząd do kon­tro­li geo­me­trii usta­wie­nia kół i osi sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych, au­to­bu­sów, przy­czep i na­czep.

CERTYFIKAT ITS Z/15/026/08


GTL Truck Profi jest laserowym przyrządem do kontroli geometrii ustawienia kół pojazdów dwu-i wieloosiowych: samochodów ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep posiadających obręcze w zakresie średnic od 14”do 24”.
Przyrząd ten pozwala na dokonywanie pomiarów względem osi symetrii ramy pojazdu, która w przypadku samochodów ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep jest podstawowym elementem nośnym ich podwozi.

Przyrząd pozwala na kontrolę następujących parametrów informujących o stanie geometrii kół:
- zbieżności indywidualnych kół przednich,
- zbieżności całkowitej kół przednich,
- zbieżności indywidualnych kół tylnych,
- zbieżności całkowitej kół tylnych,
- kątów pochylenia kół przednich i tylnych,
- kąta przesunięcia kół przednich,
- kąta przesunięcia kół tylnych,
- śladowości kół,
- kątów wyprzedzenia osi sworzni zwrotnic,
- kątów pochylenia osi sworzni zwrotnic,
- różnicy kątów skrętu kół przy skręcie o 20,
- maksymalnych kątów skrętu kół.

Dzięki bogatemu i uniwersalnemu wyposażeniu przyrząd jest przystosowany do przeprowadzania pomiarów we wszystkich typach samochodowych stacji diagnostycznych oraz w warsztatach naprawczych. Wymagana jest jedynie wypoziomowana twarda podłoga i ewentualnie dodatkowo kanał  (do przeprowadzania regulacji) lub podnośnik diagnostyczny.

Wyposażenie podstawowe:
- zespoły pomiarowe (2 szt.),
- linka pomiarowa,
- ekrany tylne (2 szt.),
- zaciski mocujące z kompensatorem bicia
- 14”-24” (2 szt.),
- łapy uniwersalne (8 szt.),
- łapy specjalne (8 szt.),
- obrotnice mechaniczne (2 szt.),
- rozpórka hamulca,
- blokada kierownicy,
- szafka GTL TRUCK Lux,
- program Truck PC.

Wyposażenie dodatkowe (opcja):

- liniały do pomiaru pojazdów wieloosiowych (niezbędne dla SKP),
- wyświetlacze pomocnicze LED 2 szt. (niezbędne do obsługi jednoosobowej przy pracach regulacyjnych prowadzonych w kanale),
- program Truck PC  z baza wzorcową,
- płyta wyrównawcza pod tylne koła  2 szt.,
- zbiór danych geometrii kół (ok. 2.700 samochodów ciężarowych i autobusów),
- przewody zasilania awaryjnego łączące zespoły pomiarowe z zasilaczem,
- belka kontrolna GTL TRUCK,
- zacisk magnetyczny bezkompensacyjny, 2 kpl. stopek.

Uwaga! Urządzenie  wpisane do rejestru TDT  zawierającego wykaz urządzeń dopuszczonych do eksploatacji w SKP.