Laserowy przy­rząd do kon­tro­li geo­me­trii usta­wie­nia kół i osi sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych, au­to­bu­sów, przy­czep i na­czep.

CERTYFIKAT ITS nr Z/15/004/17


Truck Eco jest laserowym przyrządem do kontroli geometrii ustawienia kół pojazdów dwu- i wieloosiowych: samochodów ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep posiadających obręcze w zakresie średnic od 14”do 24”. Przyrząd ten pozwala na dokonywanie pomiarów względem osi symetrii ramy pojazdu, która w przypadku samochodów ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep jest podstawowym elementem nośnym ich podwozi. jest laserowym przyrządem do kontroli geometrii ustawienia kół pojazdów dwu- i wieloosiowych: samochodów ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep posiadających obręcze w zakresie średnic od 14”do 24”. Przyrząd ten pozwala na dokonywanie pomiarów względem osi symetrii ramy pojazdu, która w przypadku samochodów ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep jest podstawowym elementem nośnym ich podwozi.

Dane techniczne:

Zakres mierzonych średnic obręczy kół14" - 24"

Zakres rozstawu kół1500-2300 mm

Dopuszczalny nacisk na jedną obrotnicę57,5 kN (~5750 kG)

Zasilanie230 V 50 Hz /60Hz

Pojemność pakietu akumulatorów1800 mAh

 

Zakresy pomiarowe:

Zbieżność połówkowa ±35'

Zbieżność całkowita kół przednich±1°10'

Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy-5° ÷ +18°

Pochylenie osi sworznia zwrotnicy-5° ÷ +18°

Pochylenie±5

Uwaga! Urządzenie  wpisane do rejestru TDT  zawierającego wykaz urządzeń dopuszczonych  do eksploatacji w SKP.