Laserowy przy­rząd do kon­tro­li geo­me­trii usta­wie­nia kół i osi sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych, au­to­bu­sów, przy­czep i na­czep.

CERTYFIKAT ITS Z/15/026/08


GTL TRUCK jest przyrządem pozwalającym na dokonywanie pomiarów względem osi symetrii ramy pojazdu, która w przypadku samochodów ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep jest podstawowym elementem nośnym ich podwozi. Dzięki m.in. zastosowaniu lasera przyrząd ten nadaje się do kontroli geometrii kół pojazdów dwu- i wieloosiowych oraz autobusów przegubowych. Zastosowane czujniki potencjometryczne umieszczone na odpowiednio ukształtowanych wysięgnikach pozwalają na dokonywanie pomiarów zbieżności połówkowych kół przednich samochodów ciężarowych i autobusów.

Wyposażenie podstawowe:
- zespoły pomiarowe (2 szt.),
- linka pomiarowa,
- ekrany tylne (2 szt.),
- zaciski mocujące z kompensatorem bicia
- 14”-24” (2 szt.),
- łapy uniwersalne (8 szt.),
- łapy specjalne (8 szt.),
- obrotnice mechaniczne (2 szt.),
- rozpórka hamulca,
- blokada kierownicy,
- stanowisko odkładcze,
- program Truck PC.

Wyposażenie dodatkowe (opcja):

- liniały do pomiaru pojazdów wieloosiowych (niezbędne dla SKP),
- wyświetlacze pomocnicze LED 2 szt. (niezbędne do obsługi jednoosobowej przy pracach regulacyjnych prowadzonych w kanale),
- program Truck PC  z baza wzorcową,
- płyta wyrównawcza pod tylne koła  2 szt.,
- zbiór danych geometrii kół (ok. 2.700 samochodów ciężarowych i autobusów),
- przewody zasilania awaryjnego łączące zespoły pomiarowe z zasilaczem,
- belka kontrolna GTL TRUCK,
- zacisk magnetyczny bezkompensacyjny, 2 kpl. stopek.

Uwaga! Urządzenie  wpisane do rejestru TDT  zawierającego wykaz urządzeń dopuszczonych  do eksploatacji w SKP.