UNC - 8 - Urządzenia do wstępnej oceny ustawienia kół jezdnych dla pojazdów o dmc do i powyżej 3,5 t.


Urządzenie jest przeznaczone do szybkiego sprawdzania prawidłowości ustawienia kół przedniej i tylnej osi.

Działanie

Zbieżność kół jest oceniana na podstawie przesunięcia płyty pomiarowej podczas przejazdu badanego pojazdu. Rejestrowany wynik jest wskaźnikiem wstępnej oceny ustawienia kół w milimetrach.

Funkcjonalność

- wykonanie płyty z ocynkowanej blachy ryflowanej zapewnia długą żywotność

Urządzenia do wstępnej oceny ustawienia kół jezdnych składają się z jednego zespołu najazdowego, zintegrowanego z CJS, która jednocześnie stanowi pulpit sterowniczy.

Pracą samodzielnych płyt oraz tych wchodzących w skład linii diagnostycznych serii Quantum steruje Centralna Jednostka Sterująca wyposażona w PC pracujący w środowisku WINDOWS z oprogramowaniem Uniline Quantum działającym w systemie 3D.

Dane techniczne UNC - 8
Max nacisk na oś badanego pojazdu 18 t
Zakres pomiaru +/- 25 mm
Wymiary płyty 1000 x 870 x 140 mm