Wszystkie wymienione niżej urządzenia spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa  w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji prowadzących badania techniczne pojazdów (Dz.U. Nr 40/2006 poz 275) i mogą być stosowane na Stacjach Kontroli Pojazdów.