Przyrząd może znaleźć zastosowanie w wszelkich miejscach publicznych gdzie istnieje potrzeba zastosowania przyrządu pomiarowego zgodnego z wymaganiami ustawy Prawo o Miarach, a więc:
- stacjach kontroli pojazdów (w tym okręgowych),
- serwisach ogumienia,
- serwisach samochodowych,
- stacjach benzynowych. 

Zakres pomiarowy 0-10 bar.
Rozdzielczość skali 0,1 bar.

Wyposażenie standardowe:

- rękojeść przyrządu wraz z przewodem elastycznym zakończonym przyłączem i osloniętym manometrem trwale połączonym z rękojeścią. Połączenie jest plombowane przez organ wydający legalizacje pierwotną,
- legalizowany manometr 80 mm,
- osłona manometru,
- instrukcja obsługi,
- instrukcja stanowiskowa.

Urządzenie posiada znak CE oraz zatwierdzenie typu GUM

UWAGA !

Do urzadzenia nie dostarczamy świadectwa legalizacji, ale zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 5/2008 poz 29) załącznik nr 5 poz. 30 dla Manometrów do opon pojazdów mechanicznych dokumentem potwierdzającym wykonanie prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji) jest cecha lub świadectwo. Dostarczany przyrząd jest oznaczany cechą legalizacji, co całkowicie wypełnia w/w wymagania.


Art_83_ZT.pdf (467,9 KB)