Całkowicie automatyczne urządzenie do obsługi układów klimatyzacji.


Obsługa układów A/C w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusach, maszynach rolniczych oraz maszynach roboczych.

Funkcje automatyczne:
- Odzyskanie i recykling środka chłodniczego.
- Usuwanie zużytego oleju.
- Programowalne wytwarzanie próżni.
- Wprowadzenie oleju.
- Wprowadzenie barwnika.
- Napełnianie środkiem chłodniczym z uprzednio określoną ilością i automatycznym zatrzymaniem po zakończeniu napełniania.

Zalety:
- alarmy wysokiego ciśnienia, pustej butli pełnej butli,
- automatyczne sprawdzanie szczelności w fazie próżni,
- automatyczne usuwanie gazów nieskroplonych z butli,
- pompa zębata do wymuszonego napełniania instalacji gazem,
- butla 40 kg,
- wbudowana drukarka,

- baza danych z możliwością manualnego dopisywania nowych pojazdów,
- zarządzanie danymi wykonanych obsług,
- wbudowana procedura płukania instalacji,
- przewody serwisowe 6m,
- port komunikacyjny USB.