Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Inwestujemy w waszą przyszłość!

Zapytanie ofertowe z dnia 01 sierpnia 2012 r.

w sprawie zakupu usługi „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu”

w ramach Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

osi priorytetowej 6

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

dla firmy Unimetal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotowie.

Zapytanie Ofertowe - Termin składania ofert upływa w dniu: 20.09.2012 r. (1,1 MB)

Aktualizacja: 21.09.2012

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze (463,4 KB)

Aktualizacja: 21.09.2012

Załącznik do protokołu:

Kryteria wyboru oferty (441,9 KB)