Dotyczy: Działania promocyjne i informacyjne pod czas realizacji projektu „Paszport do eksportu”

Termin składania ofert: do 31.01.2013

Termin realizacji zamówienia: od 10.02.2013 do 30.05.2013

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe - Reklama na Ukrainie.pdf (329,0 KB)