Dotyczy: zakup usług na tłumaczenie dokumentacji związanej z realizacją projektu „Paszport do eksportu”

Termin składania ofert: do 31.01.2013

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2013 do 31.12.2013

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe - Tłumaczenia.pdf (224,5 KB)