Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

 

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 439.945,60 PLN

Wysokość dofinansowania: 47,73 %